Aktualności i wydarzenia

Infratech 2006
24.02.2006

W Warszawie zakończyła się II Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Inwestycje infrastrukturalne samorządów - europejskie i krajowe źródła finansowania inwestycji celu publicznego. Innowacje i nowe technologie" zorganizowana przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Konferencja zgromadziła ponad 150 przedstawicieli samorządów z całego kraju. Wśród prelegentów znaleźli się: minister Jerzy Polaczek, posłowie z sejmowych komisji infrastruktury, gospodarki, samorządu terytorialnego i polityki regionalnej oraz obrony narodowej. Ofertę dotyczącą form finansowania inwestycji samorządowych przedstawił Bank Ochrony Środowiska. W ostatniej sesji konferencji przedstawione zostały studia przypadków i oferty firm specjalizujących się w wykonawstwie inwestycji infrastrukturalnych.

Konferencji towarzyszyła ekspozycja produktów i usług stanowiąca ilustrację omawianych zagadnień, dająca uczestnikom konferencji i zaproszonym gościom możliwość zapoznania się z ofertą firm wystawców. Podczas edycji INFRATECH 2006 tematem wiodącym targów była infrastruktura komunalna. Licznie reprezentowane były spółki miejskie: MPWiK, Tramwaje Warszawskie, ZUSOK, ZDM, MPO.

Wróć do Aktualności i wydarzenia
PARTNERZY
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów MałopolskiZarząd Targów Warszawskich S.A.Nowa MałopolskaKlaster Zrównoważona Infrastruktura