Aktualności i wydarzenia

Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Ochrona przed powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły
Ochrona przed powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły
7.03.2011

W poniedziałek 7 marca odbyła się konferencja w sprawie rządowego Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z czterech województw - małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego - (m.in.) wojewoda Stanisław Kracik, przewodniczący Sejmiku Woj. Małopolskiego Kazimierz Barczyk, i wicemarszałek Woj. Małopolskiego Wojciech Kozak.

- Jest szansa na podobny program przeciwpowodziowy dla górnej Wisły, jak dla górnej Odry. Liczymy na te inwestycje hydrotechniczne, ponieważ jesteśmy na terenie szczególnie zagrożonym powodziami. Nowe instalacje w połączeniu z istniejącymi zbiornikami retencji powinny nas ochronić przed wielką wodą - mówił Kazimierz Barczyk.

- To ważne, czy jesteśmy w stanie rozwiązać problem powodzi ze strony zagospodarowania przestrzeni. Najtrudniejsze jest powiedzieć Kowalskiemu, że na terenie zalewowym nie będzie mógł budować ani teraz ani w przyszłości. Ten program jest ramowy i otwarty po to, by dzisiaj nie toczyć sporu o każdą inwestycję - zaznaczył Stanisław Kracik.

Program Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły składa się z 39 projektów zadaniowych, które mają zabezpieczać całą dolinę Wisły oraz dorzecza doliny Wisły. Inwestycje te pozwolą w ciągu najbliższych kilkunastu lat - do 2025 roku - zminimalizować zagrożenia powodziowe w województwie małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim. Szacowane koszty programu wynoszą ok. 13 miliardów złotych. Jak wskazują wyliczenia z ostatniego półwiecza, straty powodowane przez powodzie w dorzeczu górnej Wisły wynoszą średnio ponad 670 milionów złotych rocznie.

Konferencję w sali obrad Rady Miasta Krakowa zorganizowała Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP we współpracy z Wojewodą Małopolskim oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski, Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz Podkarpackim Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych i Związkiem Gmin Lubelszczyzny. W spotkaniu wzięli udział także (m.in.) Aleksandra Banasiak z Zarządu Województwa Śląskiego i Piotr Żołądek z Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz radny Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński.

za: UMWM


Wróć do Aktualności i wydarzenia
PARTNERZY
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów MałopolskiZarząd Targów Warszawskich S.A.Nowa MałopolskaKlaster Zrównoważona Infrastruktura