Aktualności i wydarzenia

Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Małopolska w Europie
Małopolska w Europie
30.06.2006

Konferencja "Małopolska w Europie - wykorzystanie funduszy strukturalnych w Małopolsce, doświadczenia i perspektywy" odbyła się 29 czerwca 2006r. w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej al. 29 listopada 46. Konferencje zorganizowała Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych wraz z Akademią Rolniczą w Krakowie, Urzędem Marszałkowskim w Krakowie, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski i Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

Konferencja była podsumowaniem projektu badawczego pt. "Opracowanie i rozpowszechnienie raportu na temat zarządzania i wdrażania funduszy unijnych w Małopolsce".

Patronat nad konferencją przyjęli:
Janusz Sepioł, Marszałek Województwa Małopolskiego;
Witold Kochan, Wojewoda Małopolski;
Prof. dr hab. Janusza Żmija, Rektor Akademii Rolniczej w Krakowie;
Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Każdy z uczestników konferencji otrzymał publikację pt. Małopolska w Europie. Raport na temat wdrażania i wykorzystania funduszy strukturalnych w Małopolsce w latach 2004-2006.

Wróć do Aktualności i wydarzenia
PARTNERZY
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów MałopolskiZarząd Targów Warszawskich S.A.Nowa MałopolskaKlaster Zrównoważona Infrastruktura