Aktualności i wydarzenia

Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Współpraca w obszarze edukacji i polityki młodzieżowej
Współpraca w obszarze edukacji i polityki młodzieżowej
20.11.2013

We wtorek, 5 listopada odbyła się kolejna z debat organizowanych przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Tematem dyskusji była współpraca międzynarodowa w obszarze edukacji i polityki młodzieżowej.

Debatę otworzył koordynator RODM w Krakowie, Przemysław Dziewitek, po którym głos zabrali zaproszeni prelegenci. Tomasz Bratek, dyrektor programu "Młodzież w działaniu" i zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, przedstawił korzyści, jakie daje uczestnikom wymiana międzynarodowa oraz opowiedział o programach młodzieżowych, które będą obowiązywać w Unii Europejskiej od 2014 roku. Elżbieta Pałka z Kuratorium Oświaty w Krakowie przedstawiła program wsparcia Kuratorium w zakresie wymiany dobrych praktyk. Jerzy Pączek, wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni, podzielił się doświadczeniem szkoły w organizowaniu międzynarodowych wymian młodzieży. Moderatorką debaty była Łucja Piekarska-Duraj, ekspertka Małopolskiego Instytutu Kultury.

Do dyskusji, zainicjowanej przez prelegentów, aktywnie włączyli się uczestnicy debaty - przedstawiciele powiatów, szkół i organizacji pozarządowych. Uczestnicy wskazywali korzyści płynące ze współpracy międzynarodowej oraz przeszkody przy organizacji wymian młodzieży. Podkreślali istotną rolę edukacji nieformalnej w kształceniu młodzież i dzielili się swoim doświadczeniem oraz sprawdzonymi rozwiązaniami.

Debata jest częścią cyklu debat na temat współpracy międzynarodowej samorządów, w ramach którego w najbliższym czasie odbędą się między innymi: debata na temat gospodarczej współpracy międzynarodowej oraz debata na temat współpracy międzynarodowej samorządów w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi.


Wróć do Aktualności i wydarzenia
PARTNERZY
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów MałopolskiZarząd Targów Warszawskich S.A.Nowa MałopolskaKlaster Zrównoważona Infrastruktura