Aktualności i wydarzenia

Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Międzynarodowa współpraca ekonomiczna JST
Międzynarodowa współpraca ekonomiczna JST
21.11.2013

W środę, 13 listopada, w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja "Międzynarodowa współpraca ekonomiczna JST - szanse i wyzwania" organizowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Po części konferencyjnej odbyła się debata zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie.

Konferencję otworzył Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

Zaproszeni prelegenci wygłosili wystąpienia nt. różnych aspektów międzynarodowej współpracy gospodarczej samorządów oraz przedstawili swoje doświadczenia w tym zakresie. W konferencji wzięli udział:

Wiesława Kornaś-Kita, Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.
temat wystąpienia: Działalność KPT oraz współpraca z samorządem terytorialnym.

Beata Górska-Nieć, Dyrektor Departamentu Obsługi Inwestora Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
temat wystąpienia: Działalność MARR w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju inwestycji w regionie oraz wsparcie dla JST oferowane przez MARR

Monika Piątkowska, Wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
temat wystąpienia: Działalność PAIiIZ, wsparcie dla JST oferowane przez PAIiIZ

Andrzej Saternus, Burmistrz Miasta i Gminy Chełmek
temat wystąpienia: Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej w Chełmku

Marcin Pawlak, Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce
temat wystąpienia: Doświadczenia Dobczyc w zarządzaniu "Strefą Przemysłową Zielonych Dobczyc".

Adam Twardowski, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
temat wystąpienia: Doświadczenia Niepołomic w pozyskiwaniu inwestorów oraz współpracy ze specjalną strefą ekonomiczną.

Podczas konferencji została zaprezentowana publikacja pt. "Akademia Samorządowej Współpracy - Poradnik"

Wśród gości byli m.in. przedstawiciele samorządów, państw obcych oraz świata biznesu.

Po zakończeniu konferencji rozpoczęła się debata.

Moderatorem debaty był red. Andrzej Stawiarski z miesięcznika Kapitałowego. W roli ekspertów wystąpili prelegenci z konferencji: Beata Górska-Nieć, Andrzej Saternus oraz Marcin Pawlak.

Wiodącym tematem debaty stało się zagadnienie, w jaki sposób przyciągnąć do gmin zagranicznych inwestorów. Eksperci zwrócili uwagę, że gminy powinny aktywnie promować swój region oraz wspomagać firmy w załatwianiu formalności niezbędnych przy realizacji projektów. Podkreślili także znaczenie kompleksowego wsparcia ze strony województwa oraz instytucji wspomagających przedsiębiorczość, takich jak Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Na znaczenie współpracy międzysektorowej zwracały również uwagę osoby z publiczności.

Jeden z uczestników debaty, Janusz Kahl - honorowy konsul krajów skandynawskich, zwrócił uwagę, że w Europie Zachodniej wiodącą rolę w organizacji współpracy międzynarodowej pełnią klastry, Polska powinna zatem skoncentrować się na inwestowaniu w innowacje. Pojawiły się także głosy, że gminy powinny wspierać możliwie szeroki rozwój działalności gospodarczej, gdyż tylko on może w przyszłości zapewnić zrównoważony rozwój.

Uczestnicy debaty wyrazili zadowolenie z możliwości uzyskania informacji na temat źródeł pomocy przy rozwijaniu międzynarodowej współpracy gospodarczej. Pojawiły się też głosy, że działania informacyjne powinny być prowadzone częściej, ponieważ ze względu na kadencyjność władz miast i gmin często brakuje ciągłości przy uzyskiwaniu doświadczenia w prowadzeniu międzynarodowych projektów.

Debata była trzecią z kolei w cyklu debat na temat współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego. Wśród uczestników debaty byli m.in. przedstawiciele samorządów, krakowskich konsulatów oraz świata biznesu. Kolejna debata zaplanowana jest na 25.11 w Myślenicach na temat obywatelskiego wymiaru współpracy międzynarodowej samorządów.


Wróć do Aktualności i wydarzenia
PARTNERZY
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów MałopolskiZarząd Targów Warszawskich S.A.Nowa MałopolskaKlaster Zrównoważona Infrastruktura