Aktualności i wydarzenia

Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Forum Współpracy Międzynarodowej w Krakowie
Forum Współpracy Międzynarodowej w Krakowie
18.10.2014

Impreza umożliwiła uczestnikom zaczerpnięcia fachowych opinii, zdobycie nowych informacji oraz poznanie szczegółów na temat dostępnych programów grantowych i dotacji na realizację projektów międzynarodowych. Pomocne temu były spotkania informacyjne dotyczące m.in. programów: Kreatywna Europa. Europa dla Obywateli, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka, Erasmus+, AIESEC.

W ramach Forum Współpracy Międzynarodowej odbyły się także dyskusje w licznych debatach poświeconych współpracy międzynarodowej i realizacji priorytetów polskiej polityki zagranicznej. W ramach debat, w związku z nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej na lata 2014-2024, określony został aktualny stan współpracy polskich samorządów i organizacji pozarządowych z partnerami zagranicznymi oraz wpisywanie się  ich projektów w priorytety polskiej polityki zagranicznej.

Kluczowym elementem towarzyszącym Forum były Tragi Współpracy Międzynarodowej. Zaproszonych zostało kilkunastu wystawców, którzy prezentowali programy umożliwiające finansowanie międzynarodowych projektów oraz informacje na temat dostępnych źródeł dofinansowania. Była to dla odbiorców możliwość odbycia konsultacji na temat planowanych projektów, a także dostęp do najbardziej aktualnych i sprawdzonych informacji.

Ważnym punktem programu Forum Współpracy Międzynarodowej była konferencja prasowa ze zwycięzcami konkursu na najlepszą inicjatywę międzynarodową w Małopolsce. Przy tej okazji zaprezentowano wcześniej omówione i ocenione projekty.  

Komisja, po skrupulatnej ocenie, uwzględniając m.in. spełnienie założeń przedmiotowych, różnorodność, innowacyjność, celowość konkursu, a także przydatność dla mieszkańców przy uwzględnieniu priorytetów polskiej polityki zagranicznej, postanowiła przyznać główną nagrodę Powiatowi Nowosądeckiemu za realizację projektu „Transgraniczny system czynnej ochrony przeciwpowodziowej Powiatu Nowosądeckiego oraz Staraj Lubovni”.

Decyzją Komisji przyznano także trzy wyróżnienia:  Gminie Biecz za realizację projektu „It’s EUR Life!”, Powiatowi Olkuskiemu za organizację Międzynarodowej konferencji z zakresu pomocy społecznej pn. „Dziecko w systemie opieki społecznej w Polsce, Niemczech i na Ukrainie” oraz Miastu Tarnów za rozwój kultury bezpieczeństwa chemicznego poprzez wykorzystanie potencjału Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Autor: mg

Wróć do Aktualności i wydarzenia
PARTNERZY
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów MałopolskiZarząd Targów Warszawskich S.A.Nowa MałopolskaKlaster Zrównoważona Infrastruktura