Aktualności i wydarzenia

Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Debata o współpracy polsko-słowackiej
Debata o współpracy polsko-słowackiej
30.12.2014

Spotkanie otworzyli Konsul Generalny Republiki Słowacji w Krakowie Ivan Škorupa oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk. Konsul przedstawił wymierne efekty współpracy pomiędzy naszymi krajami, ale wskazał też szereg elementów, które wymagają uwagi i współpracy obu stron (jak poprawa systemu komunikacji publicznej w strefie przygranicznej). Zdaniem Wiceprzewodniczącego Barczyka o dobrej kondycji relacji polsko-słowackich świadczą starania o wspólną organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku (część dyscyplin miała być rozgrywana na Słowacji; ostatecznie Kraków wycofał się z organizacji ZIO w wyniku braku poparcia dla tej inicjatywy wyrażonej w referendum mieszkańców).

Głos ekspercki w debacie zapewnili: Marzena Krajewska z Departamentu Polityki Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” i Grzegorz Gołda – kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Marzena Krajewska zwróciła uwagę na pozytywny bilans współpracy polsko-słowackiej i wskazała obszary, w których dalsza  współpraca jest możliwa (jak wymiana doświadczeń w zakresie wydatkowania środków unijnych). Okazją do pogłębienia współpracy może być rok 2016, gdy Słowacja będzie pełnić prezydencję w Radzie UE, a Polska – prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej (V4). Zdaniem Bogusława Waksmundzkiegonajlepszym dowodem na dobre relacje pomiędzy Polską a Słowacją jest niegasnący dialog pomiędzy partnerami z obu krajów. Jego zdaniem współpraca powinna jednak opierać się na kooperacji większych obszarów geograficznych, nie tylko gmin, ale związków gmin czy nawet powiatów. Grzegorz Gołda z kolei odpowiadał na pytania dotyczące nowej odsłony Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka na lata 2014-2020 i dzielił się sukcesami poprzedniej edycji. Moderatorem debaty był Łukasz Grzesiczak – dziennikarz i publicysta specjalizujący się w tematyce czeskiej i słowackiej, redaktor naczelny portalu o Czechach i Słowacji Novinka.pl.

W debacie udział wzięła liczna publiczność, w skład której weszli przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz naukowcy i studenci.

Autor: mg

Wróć do Aktualności i wydarzenia
PARTNERZY
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów MałopolskiZarząd Targów Warszawskich S.A.Nowa MałopolskaKlaster Zrównoważona Infrastruktura