Aktualności i wydarzenia

Forum SOSEXPO 2015
1.03.2015

Pierwszego dnia Forum odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Samorządowa „Gospodarka odpadami – wyzwania dla samorządów”. Moderatorem  był  Pan Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Wicemarszałek Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Otwierając Forum SOSEXPO 2015 – Pan Janusz Ostapiuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska podkreślił, że po rewolucji przyszedł czas na normalną pracę. Ministerstwo Środowiska w roku 2015 nie przewiduje dalszych zmian w ustawie, natomiast będzie uważnie obserwować gospodarkę odpadami, dążyć do rozwoju najważniejszych kilku aspektów m.in. selektywnej zbiórki odpadów oraz zakończenia niezmiernie ważnych inwestycji tzn. sześciu spalarni.

Część pierwsza konferencji dnia 4 lutego dotyczyła głównych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach i ustawy o odpadach oraz ich wpływu na kształt gospodarki odpadami w Polsce. Po przedstawieniu przez przedstawicieli Ministerstwa Środowiska  i Sejmu RP głównych zmian w ustawie, swoje stanowisko w tej sprawie przedstawili przedstawiciele branżowych organizacji samorządowych oraz przedsiębiorcy.W czasie drugiej sesji pierwszego dnia Forum SOSEXPO 2015 dyskutowano o RIPOK-ach. Poruszono zagadnienia związane z wymogami prawnymi RIPOK-ów, z zapewnieniem odpowiedniego strumienia odpadów w celu wykorzystania mocy istniejących instalacji.Pierwszy dzień Forum SOSEXPO zakończyła sesja poświęcona finansowaniu gospodarki odpadami. Przedmiotem dyskusji były źródła finansowania oraz inwestycje realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

źródło: www.sosexpo.ztw.pl

Autor: mg

Wróć do Aktualności i wydarzenia
PARTNERZY
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów MałopolskiZarząd Targów Warszawskich S.A.Nowa MałopolskaKlaster Zrównoważona Infrastruktura