Aktualności i wydarzenia

Strona główna » Aktualności i wydarzenia » I Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji
I Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji
24.04.2015
Przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz naukowcy dyskutowali w Krakowie nad problemem niskiej emisji. 23 kwietnia odbył się zorganizowany przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz GLOBEnergię I Ogólnopolski Konkres Niskiej Emisji.

Jakość powietrza w Polsce odbiega od dopuszczalnych norm wyznaczonych w prawie polskim i unijnym oraz wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Spośród 46 stref ochrony powietrza w Polsce, w 2013 r. przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 wystąpiły w 36, pyłu PM2,5 w 24 a poziomu docelowego benzo(a)pirenu w 42 strefach.

Najgorsza sytuacja występuje w województwach południowej Polski. W przypadku PM10 najwyższe 24-godzinne stężenia zanotowane zostały w aglomeracjach: krakowskiej, górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej, mieście Bielsko-Biała oraz strefach śląskiej, dolnośląskiej, kujawsko-pomorskiej, małopolskiej, podkarpackiej i śląskiej. Stawia to Polskę w wyjątkowo złej sytuacji na tle tendencji występujących na kontynencie Europejskim.

Konsekwencje takiego stanu rzeczy dotykają równocześnie ekonomii jak też podstaw jakości życia. Alarmująco wysokie zanieczyszczenie powietrza odbija się na wizerunku Polski i może mieć w najbliższym czasie poważne konsekwencje. Grozi nam nie tylko lawina kar finansowych w ramach procedur UE, ale też utrata walorów przyrodniczych oraz turystycznych, czego szczególnym przypadkiem może stać się Kraków, gdzie zagrożona jest nie tylko marka miasta jako ośrodka turystycznego, ale także akademickiego - czytamy we wnioskach z Kongresu.

Pobierz Wnioski z I Ogólnopolskiego Kongresu Niskiej Emisji

Autor: mg

Wróć do Aktualności i wydarzenia
PARTNERZY
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów MałopolskiZarząd Targów Warszawskich S.A.Nowa MałopolskaKlaster Zrównoważona Infrastruktura