Aktualności i wydarzenia

Strona główna » Aktualności i wydarzenia » I Małopolskie Targi Funduszy Europejskich
I Małopolskie Targi Funduszy Europejskich
31.03.2008

28 marca 2008 roku w Urzędzie Miasta Krakowa odbyły się I Małopolskie Targi Funduszy Europejskich. Inicjatorami tego przedsięwzięcia były Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Województwo Małopolskie oraz Małopolskie Regionalne Centrum Europejskie. Współorganizatorem było Patronat nad Targami objęli Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego, Jan Tombiński - Ambasador RP przy Unii Europejskiej oraz Marek Nawara - Marszałek Województwa Małopolskiego. I MTFE składały się z dwóch zasadniczych części - konferencji oraz targów.

Konferencja prowadzona przez Przewodniczącego SGiPM i Wieprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierza Barczyka zgromadziła wielu szacownych gości. W Sali Obrad Rady Miasta Krakowa wystąpili z przemowami Jan Tombiński, Marek Nawara, Marek Sowa - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Paweł Chorąży - Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Władysław Jan Majka - Zastępca Prezesa NFOŚiGW, Grzegorz Ostrzołek - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Funduszy Europejskich.

Drugim elementem I MTFE były Targi. Swoje stoiska informacyjne oraz konsultantów zaprezentowały następujące instytucje: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie oraz Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

Targi cieszyły się sporym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni wyższych oraz osób prywatnych. Zaproszeni konsultanci służyli fachowymi radami i wskazywali uczestnikom Targów na różne źródła skutecznego pozyskiwania funduszy. Miejmy nadzieję, że ta inicjatywa przyniesie wymierne efekty w postaci lepszego wykorzystywania środków unijnych.


Wróć do Aktualności i wydarzenia
PARTNERZY
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów MałopolskiZarząd Targów Warszawskich S.A.Nowa MałopolskaKlaster Zrównoważona Infrastruktura