Aktualności i wydarzenia

Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Ogólnopolska Konferencja o zmianach klimatycznych
Ogólnopolska Konferencja o zmianach klimatycznych
30.10.2008

29 października  w Sali Obrad UMK odbyła się zorganizowana przez FRZGiP RP, MRCIE w Krakowie i SGPiM Ogólnopolska Konferencja: "Zmiany klimatyczne - nowe prawo UE. Zagrożenie dla rozwoju regionów w Polsce".

**********

**********

STANOWISKO
Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
na Ogólnopolską Konferencję
"ZMIANY KLIMATYCZNE - NOWE PRAWO UE
Zagrożenia dla rozwoju regionów w Polsce"

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największa ogólnopolska organizacja samorządu terytorialnego, zrzeszająca w 20 regionalnych związkach 1000 gmin, powiatów i województw, w związku z finalizowaniem prac legislacyjnych wprowadzających w Unii Europejskiej nowe prawo - pakiet energetyczno-klimatyczny wyraża obawę, iż spowodują one bardzo poważne zagrożenia dla rozwoju polskich regionów.
 
Wprowadzenie pakietu ambitnych propozycji Komisji Europejskiej, przewidującego wzrost udziału energii odnawialnej w UE oraz spadek emisji CO2, jest niezbędne dla bezpieczeństwa Europy i świata, powinno także uwzględniać stopień rozwoju i strukturę energetyczną poszczególnych państw Unii Europejskiej, tak aby mogły podołać nowym wyzwaniom, bez ryzyka zapaści gospodarczej i wywołania kryzysu społecznego.

W Polsce oraz u kilku nowych członków UE, energetyka oparta głównie na węglu jest wysokoemisyjna - propozycje unijne zamiast stać się zapowiadanym skokiem rozwojowym związanym z modernizacją sektora energetycznego przy wsparciu funduszy UE będą hamulcem z powodu konieczności poniesienia ogromnych nakładów finansowych, czego sama polska gospodarka nie jest w stanie udźwignąć.

Wprowadzenie nowego prawa w proponowanym kształcie będzie wręcz prowadziło do pogłębiania się dysproporcji między gospodarkami nowych i starych członków, z uwagi na bogactwo i wieloletnie przygotowania sektora energetycznego państw zachodnich do ekologicznych wyzwań (np.: dominujący udział energii atomowej we Francji, zdywersyfikowane źródła energii w Niemczech, odnawialne źródła energii w krajach skandynawskich i Hiszpanii). Już od 20 lat polskie gminy, a od 10 powiaty i województwa realizują tysiące inwestycji dla poprawy ochrony środowiska, budując oczyszczalnie ścieków, kanalizację, nowoczesne wysypiska śmieci, realizując inwestycje dla ochrony powietrza, wody i ziemi.

Obciążenia, jakie spowoduje wprowadzenie pakietu w obecnej formie mogą zagrozić w Polsce wzrostem cen energii o 100%, zahamowaniem powstawania nowych inwestycji, zamykaniem zakładów pracy i wzrostem bezrobocia dotykającym pół miliona pracowników, a także ryzykiem związanym przenoszeniem produkcji do innych krajów UE lub poza nią. Aukcyjny system kupowania limitów emisji CO2 spowoduje, iż bogate państwa UE będą jeszcze bogatsze (wykupując limity), a biedne - jeszcze biedniejsze.

Niezbędne są długofalowe, kapitałochłonne inwestycje w sektorze górniczymi i energetycznym oparte o nowoczesne technologie, skierowane na efektywniejsze i ekologiczne wykorzystanie - np. poprzez gazyfikację - węgla, którego złoża w Polsce są największe w Europie i należy traktować je, jako rezerwuar wzmacniający bezpieczeństwo energetyczne całej Europy.

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP apeluje do Komisji Europejskiej o wprowadzenie dłuższych okresów przejściowych i uwzględnienia specyfiki polskiej energetyki, aby dostosowanie do nowych przepisów nie spowodowało opóźnienia w rozwoju polskich regionów i zaprzeczenia polityce spójności w Unii Europejskiej, która w ten sposób może zamienić się w politykę antyspójności.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Federacji

Kraków, 10 października 2008 r.

**********

Referat Posła Bogusława Sonika


Wróć do Aktualności i wydarzenia
PARTNERZY
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów MałopolskiZarząd Targów Warszawskich S.A.Nowa MałopolskaKlaster Zrównoważona Infrastruktura