Aktualności i wydarzenia

Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Ogólnopolski Kongres Regionów
Ogólnopolski Kongres Regionów
22.05.2010

W dniach 19-22 maja 2010 w Świdnicy odbył się Ogólnopolski Kongres Regionów, wielkie spotkanie samorządowców z przedsiębiorcami pod hasłem: "Samorząd - Inwestycje - Rozwój". Sesje plenarne, dyskusje panelowe, warsztaty, prezentacje oraz imprezy towarzyszące, skupiły samorządowców i firmy świadczące usługi dla samorządu.

**********

Wsparcie z Unii

Uczestnicy panelu "Fundusze UE szansą rozwoju gmin, powiatów i województw" ocenią strategię polityki regionalnej na jej półmetku - Kazimierz Barczyk, prezes FRZGiP RP dla Newsweeka.

Jedną z największych korzyści, jakie uzyskała Polska z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej, jest możliwość korzystania z funduszy strukturalnych. Na realizację "Narodowej strategii spójności" w latach 2007-2013 przeznaczono około 85,6 mld euro, z czego aż 67,3 mld pochodzi z budżetu Unii Europejskiej.

W obecnej perspektywie finansowej w szczególny sposób uwzględnione zostały potrzeby polskich regionów, co przejawia się w celach strategii przez skierowanie znacznych środków finansowych m.in. na poprawę jakości funkcjonowania instytucji publicznych, zwiększenie spójności społecznej oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej tych regionów. Rozwój regionu ma znaczący wpływ na ożywienie ekonomiczne oraz podniesienie jakości życia jego mieszkańców. Przyciąga tym samym coraz więcej inwestorów. Sukces gospodarczy zależy często od możliwości władz samorządowych w zakresie umiejętności wykorzystywania funduszy unijnych.

Na projekty realizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych przewidziano ponad 16,5 mld euro (60 mld zł) z budżetu Unii Europejskiej, dzięki czemu są wyjątkową inwestycją w przyszłość gmin, powiatów i regionów oraz pozwolą z sukcesem odpowiedzieć na wielkie wyzwania XXI wieku.

Celem panelu jest przedstawienie przez marszałków województw, przewodniczących sejmików oraz osoby bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie funduszy w regionach inwestycji dotychczas zrealizowanych przy wsparciu funduszy europejskich, omówienie barier uniemożliwiających sprawne wydatkowanie dotacji oraz przedstawienie propozycji usprawnień proceduralnych. Zaproszeni goście ocenią strategię polityk regionalnych na półmetku wydatkowania funduszy w latach 2007-2013.

17 maja 2010

Kazimierz Barczyk - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, stoi na czele Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Zrzesza ona 20 związków i stowarzyszeń, które skupiają łącznie około tysiąca gmin, powiatów i województw oraz instytucje wspierające samorządność.


Wróć do Aktualności i wydarzenia
PARTNERZY
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów MałopolskiZarząd Targów Warszawskich S.A.Nowa MałopolskaKlaster Zrównoważona Infrastruktura